ค้นหาบล็อกนี้

Hello everyone!สวัสดีทุกท่านအားလံုးကိုမဂၤလာပါခင္ဗ်ာ

Welcome ยินดีต้อนรับ ၾကိဳဆိုပါတယ္။

ผู้ติดตาม

Loading...

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ภาษา (พม่า) เมียนมาร์เพื่อการสื่อสาร

ชื่อหลักสูตร
พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ภาษาเมียนมาร์เพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชนทั่วไป

ลักษณะของหลักสูตร
หลักสูตรการสนทนาเบื้องต้นสำหรับประชาชนทั่วไป

ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น

ระยะเวลาของหลักสูตร
จำนวน 60 ชั่วโมง

ผู้พัฒนาหลักสูตร
อาจารย์สมเกียรติ เอ่าจี่มิด และคณะ

ผู้สอนประจำหลักสูตร
1. อาจารย์สมเกียรติ เอ่าจี่มิด
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
086 686 9766

somkiert_akm@yahoo.com

2. อาจารย์หน่อยนีวิ่น
ครูประศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย – พม่า
จังหวัดระนอง ศูนย์บางนอน


3. อาจารย์อ้อม แสงเดือน
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
จำนวน 40 คน

วันที่การฝึกอบรม วันเสาร์ และวันอาทิตย์

จำนวนวันการฝึกอบรม จำนวน 8 วัน วันละ 7.30 ชั่วโมง

เวลาการฝึกอบรม 08.30น – 17.00น

วันที่การอบรม 23,24 สิงหาคม 2557, 6,7,13,14,20,21 กันยายน 2557

สถานที่การอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี

ผู้ประสานงานโครงการ
คุณวิทยา สังคะดี 081 893 7778
สามารถติดต่อลงทะเบียนได้กับผู้ประสานงานโครงการ

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ(ภาษาพม่า)


ทางวิทยาลัยชุมชนระนองจะเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ(ภาษาพม่า)หลักสูตร 60 ชั่วโมงรายละเอียดดังนี้
สถานที่เปิดสอน ณ ศูนย์ประานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-พม่า
(ศปชล.ทพ) จังหวัดระนอง
หลักสูตร หลักสูตรระยะสั้น 60 ชั่วโมง
หลักสูตรการสนทนา
ระยะเวลา 10 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 24 มีนาคม 2554
(วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6 สัปดาห์)
เวลาเรียน 16.00น ถึง 18.00น
ค่าลงทะเบียน ไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียน
คุณสมบัติ ผู้ที่สนใจทั่วไป
ผู้สอน อาจารย์สมเกียรติ เอ่าจี่มิด
เบอร์โทรศัพท์ 086 686 9766
อีเมล์ somkiert_akm@yahoo.com
* ผู้ที่ต้องการ Fonts ภาษาพม่า สามารถส่งเมลมาขอได้เลยครับ

วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง

หมิ่งกะลาบา สวัสดีครับ
เนเก้าบาตะล่า สบายดีไหม
เจ๊ซู่ติ่นบาแด ขอบคุณ
ทางวิทยาลัยชุมชนระนองจะเปิ ดสอนหลักสูตรระยะสั้นภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ(ภาษาพม่า) รายละเอียดดังนี้
สถานที่เปิดสอน ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง
หลักสูตร หลักสูตรระยะสั้น 60 ชั่วโมง สนทนา
ระยะเวลา 13 ต.ค. 2551 ถึง 10 พ.ย. 2551
(วันจันทร์ถึงวันศุกร์)
เวลาเรียน 17.00น ถึง 20.00น
ค่าลงทะเบียน 70 บาท (ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
ผู้สอน อาจารย์สมเกียรติ เอ่าจี่มิค
086 686 9766
somkiert_akm@yahoo.com
*หมายเหตุ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเรียนและสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ วิทยาลัยชุมชนระนอง โทร. 077 823326*** ช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยนะครับ

วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551

หลักสูตรภาษาพม่า.สนทนา.60ชั่วโมง ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง

สวัสดีครับทุกท่าน

ทางวิทยาลัยชุมชนระนองจะเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ(ภาษาพม่า) รายละเอียดดังนี้
สถานที่เปิดสอน ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง
หลักสูตร หลักสูตรระยะสั้น 60 ชั่วโมง สนทนา
ระยะเวลา 9 มิ.ย. 2551 ถึง 4 ก.ค. 2551
(วันจันทร์ถึงวันศุกร์)
เวลาเรียน 17.00น ถึง 20.00น
ค่าลงทะเบียน 70 บาท (ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
ผู้สอน อาจารย์สมเกียรติ เอ่าจี่มิค
086 686 9766
somkiert_akm@yahoo.com
*หมายเหตุ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเรียนและสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ วิทยาลัยชุมชนระนอง โทร. 077 823326